SKŁAD

 

Siltech®

ma najbardziej zróżnicowany skład bakteryjny spośród innych występujących preparatów na rynku.

N

600 tys. bakterii przypada na każdy gram zakiszanego surowca!

N

różne wzajemnie uzupełniające się gatunki bakterii fermentacji mlekowej !

N

Bakterie inicjujące zakiszanie (Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici)

N

Bakterie pogłębiające procesy konserwacji (Lactobacillus plantarum)

N

Bakterie heterofermentacyjne (Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchneri)

miesięce terminu trwałości

tys. bakterii na 1 g zakiszanego surowca

gatunki bakterii

godzin trwałości roztworu roboczego

Silnie skoncentrowany preparat zawierający bakterie fermentacji mlekowej w ilości 3×10^11 j.t.k/g preparatu:

N

Lactobacillus plantarum

N

Enterococcus faecium

N

Pediococcus acidilactici

N

Lactobacillus buchneri

N

Lactobacillus brevis

Starter, składający się z pożywki umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.

Opis funkcji bakterii wchodzących w skład SILTECH®

Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici:

Należą do grupy bakterii homofermentatywnych–wytwarzają wyłącznie kwas mlekowy, decydują o jakości, wartości pokarmowej i smakowitości kiszonki. Odgrywają ważną rolę w pierwszej, krytycznej fazie procesu fermentacyjnego. We współzawodnictwie międzygatunkowym skutecznie zwalczają bakterie niepożądane w procesie fermentacji, w tym bakterie kwasu masłowego i gnilne. Dzięki dużej koncentracji i szybkiemu namnażaniu zaczynają szybko dominować w zakiszanym materiale i jego pH spada poniżej 5. Pediococcus acidilactici-wpływa szczególnie korzystnie na cechy organoleptyczne kiszonki.

Lactobacillus buchneri:

Należy do grupy bakterii heterofermentatywnych. Hamuje rozwój pleśni i drożdży w kiszonce, tym samym zwiększając jej stabilność tlenową – opóźnienie psucia się kiszonki. Lactobacillus buchneri produkuje związek energetyczny glikol propylenowy zwiększający energię dawki pokarmowej.

Lactobacillus plantarum:

Należy do grupy bakterii homofermentatywnych. Produkując kwas mlekowy obniża pH zakiszanego surowca do około 4, co gwarantuje całkowite i trwałe zakiszenie. Jest odpowiedzialna za wysoką fermentację.

Lactobacillus brevis:

Należy do grupy bakterii heterofermentatywnych, czyli wytwarza kwas mlekowy i octowy. Rola kwasu mlekowego jest już dobrze poznana i doceniona w kiszonce, jako najważniejszego czynnika konserwującego składniki odżywcze. Natomiast kwas octowy hamuje rozwój drożdży w kiszonce i dzięki temu ma duży wpływ na wzrost stabilności tlenowej kiszonki, czyli wzrost jej temperatury powyżej temperatury otoczenia.

Ponadto Lactobacillus brevis wykazuje wysoką zdolność do adaptacji zmian osmolarności środowiska zewnętrznego –tolerancja na wyższą zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu.

Dowiedz się więcej o naszym produkcie