Siltech®

to inokulant (preparat) przeznaczony dla ferm wyspecjalizowanych w produkcji mleka. 

Siltech®

Do zakiszania wszystkich rodzajów pasz objętościowych: zielonek z lucerny i innych roślin motylkowych, traw, mieszanek traw z motylkowymi, zbóż GPS, kukurydzy (całych roślin, wilgotnego ziarna i kolb typu LKS, CCM) wysłodków buraczanych i młóta  browarnianego.

 

Zalety stosowania Siltech®:

N

Ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie

N

Szybkie obniżenie pH kiszonki

N

Poprawa smakowitości kiszonki

N

Zwiększenie zysku z produkcji mleka

Siltech®:

N

Ekonomiczny i skuteczny w każdych warunkach

N

Jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt

N

Nie powoduje korozji maszyn

N

Długi termin trwałości inokulantu: do 24 miesięcy od daty produkcji

N

Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin ( najlepsze efekty do 24 godzin)

N

Bardzo dobra rozpuszczalność pozwala na zmniejszenie ilości wody

Sprawdź z czego składa się nasz produkt

SILTECH®

jest dostępny w opakowaniach:

100g /50-75 ton kiszonki

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAKISZANEGO SUROWCA:

N

Zawartość suchej masy: zielonki z lucerny, trawy, mieszanki traw z motylkowymi – 35%; całe rośliny kukurydzy – 35%; ziarno kukurydzy – 62-65%; kolby kukurydzy CCM – 60%.

N

Grubość warstwy do ubijania – max. 20cm

N

Minimalny okres zakiszania: 6-8 tygodni.

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA / DAWKOWANIE:

N

Lucerna: 10g/50 ton zakiszanej zielonki (2g/1tonę)

N

Trawy, mieszanki trwa z motylkowymi: 100g/50-75 ton zakiszanej zielonki (1,34-2g/tonę)

N

Ziarno kukurydzy: 100g/50 ton wilgotnego ziarna (gniecione, śrutowane lub w kolbach

N

Inny surowiec: należy ustalić w zależności od stopnia trudności zakiszania, jakości surowca i warunków pogodowych: 100g/ 50-75 ton zakiszanego surowca. Liczba bakterii na 1g zakiszanego surowca w zależności od dawkowania wynosi: 600-400 tys. JTK.

N

Inokulanty Siltech i Siltech Stablilizator można stosować łącznie: 2xSiltech 100g + Siltech Stabilizator 100g = łączna dawka na 200 ton zakiszanego surowca. Wprowadzamy w ten sposób do zakiszanego surowca bakterię Lactobacillus buchneri, o działaniu grzybobójczym. Taki mix dwóch preparatów polecamy do zakiszania zielonek z traw, lucerny o podwyższonej zawartości suchej masy w celu ograniczenia wystąpienia pleśni.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

N

Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

N

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji.