SKŁAD

 

Microsile®

ma najbardziej zróżnicowany skład bakteryjny spośród innych występujących preparatów na rynku.

N

600 tys. bakterii Microsile przypada na każdy gram zakiszanego surowca!

N

5 różnych wzajemnie uzupełniających się gatunków bakterii fermentacji mlekowej !

N

Bakterie inicjujące zakiszanie (Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici)

N

Bakterie pogłębiające procesy konserwacji (Lactobacillus plantarum)

N

Bakterie heterofermentacyjne (Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchneri)

miesięce terminu trwałości

tys. bakterii na 1 g zakiszanego surowca

gatunków bakterii

godzin trwałości roztworu roboczego

Silnie skoncentrowany preparat zawierający bakterie fermentacji mlekowej w ilości 6×10^10 j.t.k/g preparatu:

N

Lactobacillus plantarum

N

Lactobacillus buchneri

N

Enterococcus faecium

N

Pediococcus acidilactici

N

Lactobacillus brevis

Starter, składający się z pożywki umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.

Opis funkcji bakterii wchodzących w skład MICROSILE®

Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici:

Należą do grupy bakterii homofermentatywnych–wytwarzają wyłącznie kwas mlekowy, decydują o jakości, wartości pokarmowej i smakowitości kiszonki. Odgrywają ważną rolę w pierwszej, krytycznej fazie procesu fermentacyjnego. We współzawodnictwie międzygatunkowym skutecznie zwalczają bakterie niepożądane w procesie fermentacji, w tym bakterie kwasu masłowego i gnilne. Dzięki dużej koncentracji i szybkiemu namnażaniu zaczynają szybko dominować w zakiszanym materiale i jego pH spada poniżej 5. Pediococcus acidilactici-wpływa szczególnie korzystnie na cechy organoleptyczne kiszonki.

Lactobacillus buchneri:

Należy do grupy bakterii heterofermentatywnych. Hamuje rozwój pleśni i drożdży w kiszonce, tym samym zwiększając jej stabilność tlenową – opóźnienie psucia się kiszonki. Lactobacillus buchneri produkuje związek energetyczny glikol propylenowy zwiększający energię dawki pokarmowej.

Lactobacillus plantarum:

Należy do grupy bakterii homofermentatywnych. Produkując kwas mlekowy obniża pH zakiszanego surowca do około 4, co gwarantuje całkowite i trwałe zakiszenie. Jest odpowiedzialna za wysoką fermentację.

Lactobacillus brevis:

Należy do grupy bakterii heterofermentatywnych, czyli wytwarza kwas mlekowy i octowy. Rola kwasu mlekowego jest już dobrze poznana i doceniona w kiszonce, jako najważniejszego czynnika konserwującego składniki odżywcze. Natomiast kwas octowy hamuje rozwój drożdży w kiszonce, wpływając na stabilność tlenową kiszonki, czyli wzrost jej temperatury powyżej temperatury otoczenia.

Ponadto Lactobacillus brevis wykazuje wysoką zdolność do adaptacji zmian osmolarności środowiska zewnętrznego –tolerancja na wyższą zawartość suchej masy w zakiszanym surowcu.

Dowiedz się więcej o naszym produkcie