UNIWERSALNY preparat bakteryjny do zakiszania

 

 

MICROSILE STABILIZATOR

  • Lactobacillus buchneri w wysokiej koncentracji – 300 tys. jtk/1g kiszonki
  • Zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki i opóźnione ryzyko jej wtórnej fermentacji
  • Hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w kiszonce
  • Wystarczy 500g na 25-50 litrów czystej wody
  • Wysokie efekty stosowania

MICROSILE® to preparat bakteryjny

do kiszenia

 

5 gatunków bakterii

fermentacji mlekowej

600 tys. bakterii / 1 g

zakiszanego surowca

Porównaj z konkurencją!

 

 

 

Microsile zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie przejście do pH około 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin.

Preparat bakteryjny do zakiszania. Zalecany do konserwacji wszystkich gatunków roślin: lucerny, koniczyny, zbóż, kukurydzy i odpadów przemysłu rolno-spożywczego (wysłodki burczane).

Microsile w swym składzie zawiera mieszankę bakterii efektywnie poprawiających proces zakiszania, a wzajemne oddziaływanie i współdziałanie poszczególnych szczepów bakteryjnych potęguje ich skuteczność działania.

Dowiedz się więcej o naszym produkcie

Stosując mikrobiologiczne preparaty do zakiszania:

Oszczędzasz na paszach treściwych

Poprawisz smakowitość kiszonki

Zwiększasz pobranie przez krowę suchej masy kiszonki

Zmniejszasz ryzyko psucia się kiszonki

Zwiększasz zysk z produkcji mleka

Hamujesz rozwój pleśni i drożdży

Posiadamy certyfikaty gwarantujące Państwu otrzymanie produktu najwyższej jakości

Sprawdź z czego składa się nasz produkt